FAQ - nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se aktuálních revizí RVP.

Budete připravovat vzorové ŠVP pro odborné školy?
Ano, budeme. Ne pro všechny obory, ale vzorové ŠVP připravujeme a začneme je uveřejňovat od začátku roku 2024.
Mohou do té doby posloužit vzorové ŠVP gymnázií?
Pro první orientaci vám mohou posloužit i vzorové ŠVP gymnázií, a dokonce i základních škol. Uvedou vás do problematiky, pomohou vám získat představu, jak to celé pojmout.
Budou podklady publikovány na webu imyšlení?
Na webu imysleni.cz jsou podklady k rozvoji informatického myšlení. K rozvoji digitálních kompetencí lze najít inspiraci na webu https://digigram.cz/. Všechny informace a materiály, které připravujeme, lze najít na našem webu: https://revize-ict-sov.rvp.cz/.
Kde najdeme informace o ICT revizích?
Na webu https://revize-ict-sov.rvp.cz/ najdete základní informace, dokumenty se změnami a aktuální nabídku podpory. Najdete tu záznam kulatého stolu, KYBcast zaměřený na kybernetickou bezpečnost a podcast DIGI IN, kde se moderátor baví s učiteli. Najdete tu i nabídku vzdělávání.
Připravujete pro zástupce odborných škol nějaké kurzy nebo vzdělávání?
Pro ředitele pořádáme webináře, které jsou ale rychle po vypsání naplněné. K dispozici je záznam webináře. Na webu najdete také nabídku kurzů, které i když jsou primárně určené zástupcům gymnázií a základních škol, poskytnou vhled do problematiky i učitelům odborných škol. Alespoň jako první pomoc, než připravíme plnohodnotnou nabídku cíleně i pro ně.
Budou vypisovány další termíny kurzů, které jsou obsazené?
Ano, kurzy opakujeme a vypisujeme průběžně nové termíny i s ohledem na poptávku. Ve chvíli, kdy je kurz naplněn, vypisují se další termíny. Nabídku sledujte na webu, rovněž se můžete přihlásit k odběru newsletteru.
Jsou kurzy online nebo prezenční?
Snažíme se nabízet primárně kurzy online, po kterých je největší poptávka. U prezenčních nejsme zatím schopni pokrýt všechny kraje. Postupně rozjíždíme i prezenční akce přímo v krajích. Učitelé informatiky mohou využít i naše kurzy pro gymnázia.
Jde z prezenčních akcí udělat záznam?
Je to velmi komplikované, často jde o interakci s účastníky, např. workshop, a to nejde snadno zachytit. Když je tam výrazná přednášková část akce, záznam můžeme pořídit.
Jak mají školy začít? Ve všech ročnících najednou?
Cílem je, aby co nejvíce žáků začalo co nejdříve. Samozřejmě s tím, že nebudou dosahovat výstupů, které si škola naplánovala v ŠVP, ale jen části z nich. Lze začít už v roce 2024, to je dobrovolné, třeba jen v prvním ročníku. V roce 2025 už je povinné začít s výukou podle upravených ŠVP ve všech ročnících.
Proč dochází k ICT revizím?
Důvodem je porozumět tomu, co se děje a jak fungují věci kolem nás. S velkou pravděpodobností se bude měnit pracovní náplň absolventů škol a způsob práce v průběhu jejich života a bude pro ně nutné umět zacházet s technologiemi.
Pomůže školám někdo se zaváděním změn?
S technikou a digitální strukturou pomohou IT konzultanti, tzv. IT guru, se zaváděním ICT revizí do výuky pomohou krajští ICT metodici, s úpravou ŠVP naši konzultanti ŠVP, kontakty jsou na webu. Jejich služby jsou zdarma.