Pomáháme středním odborným školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky

Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma různé formy podpory
pro školy při zavádění ICT revizí RVP

Co se mění

Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání se mění od 1. září 2023 opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  

Změna se týká všeobecně vzdělávací složky kurikula, konkrétně:  

 • zavedení nového pojetí Informatického vzdělávání 
 • nové koncepce digitální kompetence 
 • průřezového tématu Člověk a digitální svět 

Přečtěte si podrobné informace


Dopis ředitelům a ředitelkám odborných škol o novém pojetí „Informatického vzdělávání“ (s nově koncipovanou Digitální kompetencí a průřezovým tématem Člověk a digitální svět)

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění vzdělávací oblast s názvem „Vzdělávání v informačních a v komunikačních technologiích“ v RVP středního odborného vzdělání kategorie dosaženého vzdělání E, J, H, M, L0 a L5 


Harmonogram

ZÁŘÍ 2023

Školy mohou zapracovat změny spojené s Informatickým vzděláváním do svých ŠVP na dobrovolné bázi již od 1. září 2023.

ZÁŘÍ 2025

Povinnost vyučovat podle aktualizovaného ICT kurikula platí od 1. 9. 2025 plošně pro všechny ročníky oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, M včetně konzervatoří a lyceí (L0, L5). 


Nabídka podpory a kurzů

Pro ředitele


Jak na nový RVP SOV, webinář pro ředitele
22. listopadu 2023, 15.00 - 16.30, online

Jak na nový RVP SOV, webinář pro ředitele
7. prosince 2023, 16.00 - 17.30, online

Pro učitele


Vyberte si z pestré nabídky kurzů pro učitele. Kurzy jsou zdarma.
Tučně zvýrazněné kurzy a oblasti kurzů mají aktuálně vypsané termíny, u neoznačených kurzů se další termíny připravují.


Objednejte si konzultaci


IT guru

Objednejte si IT konzultanta (IT guru), který vám zdarma pomůže při řešení financování a rozvoji digitálních technologií ve škole.

Krajský ICT metodik

Objednejte si krajského ICT metodika (KIM), který vám pomůže s vhodným začleněním digitální techniky do výuky ve vzdělávacích oborech vaší školy.

přímá podpora a konzultace

Využíváte konzultací k revizi RVP v digitální oblasti? Pokud ještě ne, obraťte se na naše zkušené konzultanty a proberte s nimi plánované revize ICT nad vašimi vzdělávacími programy. Získejte podporu na míru přímo pro vaši školu. Konzultovat můžete online nebo prezenčně, záleží na vaší domluvě s konzultantem. Konzultace jsou zdarma a je možné je využívat i opakovaně. Nebojte se zeptat. Jsme tu pro vás a pro vaši školu!

 • Vyberte
 • Ing. Irena Vajen, Brno
 • Ing. Bc. Tomáš Cimbálník, Brno
 • Bc. Gabriela Švehlová, České Budějovice
 • Tereza Vaškovská, České Budějovice
 • Bc. Andrea Černá, Hradec Králové
 • Mgr. Alena Lukášová, Jihlava
 • Yvetta Muráriková, DiS., Jihlava
 • Martin Vlnas, Karlovy Vary
 • Mgr. Hana Lipenská, Liberec
 • Mgr. Jaroslav Vyskočil, Liberec
 • Zuzana Páťalová, Olomouc
 • Ing. Eva Veličková, Ph.D., Ostrava
 • Ing. Veronika Bártová, Pardubice
 • Mgr. Jarmila Záhoříková, Plzeň
 • Mgr. Jana Šímová, Praha a střední Čechy
 • Mgr. et Mgr. Andrea Poluhová, Praha a střední Čechy
 • Ing. Lukáš Vaníček, Ústí nad Labem
 • Ing. Lukáš Slovák, Zlín
 • Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, Paragraf. školy

Máte otázky týkající se aktuálních revizí RVP?

Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

Aktuality

Představujeme revizi vzdělávání ICT v RVP středního odborného vzdělání

Prvního září 2023 vstoupilo v platnost opatření ministra školství, kterým se mění rámcové vzdělávací programy (RVP) pro střední odborné vzdělávání. Aktualizace RVP v informatické oblasti, reagující na vstup digitálních technologií do života soudobé společnosti, doplňuje a navazuje na revizi RVP základního a gymnaziálního vzdělávání v této oblasti. K jejímu schválení došlo v roce 2021. Co tedy znamenají revize informatického vzdělávání a rozvíjení digitálních kompetencí pro střední odborné školy a učiliště z hlediska změn ve výuce, z pohledu úpravy školních vzdělávacích programů a koho všeho se ve školách změna týká?

Chci vědět více

Těmto tématům se věnovala debata představující ICT revizi RVP pro střední odborné vzdělávání 20. září 2023 od 15 hodin. Akci moderoval Petr Naske z projektu NPO 3.1 DIGI k podpoře škol v oblasti digitalizace vzdělávání.

Zúčastnili se jí:

🔷 Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

🔷 Zorka Husová, vedoucí oddělení odborného vzdělávání v odboru Kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání z NPI ČR

🔷 Daniela Růžičková, garantka projektu podpory škol a koncepčních prací NPO 3.1 DIGI NPI ČR


Webinář: Jak na nový RVP SOV

Na webináři se účastníci seznámí s hlavními změnami v RVP SOV a možnostmi výuky nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků. Účastníci dostanou příležitost diskutovat o možných cestách změn ve škole i pokládat otázky, které se týkají zavádění nového RVP SOV do praxe. Webinář je určen především vedení středních škol a těm, kteří budou změny ŠVP a výuky ve škole koordinovat