Pomáháme středním odborným školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky

Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma různé formy podpory
pro školy při zavádění ICT revizí RVP

Co se mění

Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání se mění od 1. září 2023 opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  

Změna se týká všeobecně vzdělávací složky kurikula, konkrétně:  

  • zavedení nového pojetí Informatického vzdělávání 
  • nové koncepce digitální kompetence 
  • průřezového tématu Člověk a digitální svět 

Přečtěte si podrobné informace


Dopis ředitelům a ředitelkám odborných škol o novém pojetí „Informatického vzdělávání“ (s nově koncipovanou Digitální kompetencí a průřezovým tématem Člověk a digitální svět)

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění vzdělávací oblast s názvem „Vzdělávání v informačních a v komunikačních technologiích“ v RVP středního odborného vzdělání kategorie dosaženého vzdělání E, J, H, M, L0 a L5 

Harmonogram

ZÁŘÍ 2023

Školy mohou zapracovat změny spojené s Informatickým vzděláváním do svých ŠVP na dobrovolné bázi již od 1. září 2023.

ZÁŘÍ 2025

Povinnost vyučovat podle aktualizovaného ICT kurikula platí od 1. 9. 2025 plošně pro všechny ročníky oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, M včetně konzervatoří a lyceí (L0, L5). 

Nabídka podpory a kurzů

Vyberte si z pestré nabídky kurzů pro učitele. Kurzy jsou zdarma. 

Informatické vzdělávání

Data, informace, modelování

5. 10. 2023, prezenčně Praha

Programování v jazyce Python

20. 10. 2023, online

Robotika s BBC micro:bit

18. 10. 2023, online

Data, informace, modelování

21. 9. 2023, prezenčně Praha

Programování v jazyce Python

20. 10. 2023, online

Scratch pro začátečníky

2. 10. 2023, online

Programování v jazyce Python

4. 10. 2023, online

Programování v jazyce Python

15. 12. 2023, online

Scratch pro
pokročilé

2. 10. 2023, online

Digitální kompetence, průřezová témata

Algoritmizace a robotika

21. 9. 2023, prezenčně Praha

Mobilní aplikace pod lupou

10. 10. 2023, online
  6. 11. 2023, online
15. 11. 2023, online
  7. 12. 2023, online
12. 12. 2023, online

Mohu i já pomoci? (rozvoj digitálních kompetencí v rámci konkrétního projektu)

19. 9. 2023, online


Objednejte si konzultaci


IT guru

Objednejte si IT konzultanta (IT guru), který vám zdarma pomůže při řešení financování a rozvoji digitálních technologií ve škole.

Krajský ICT metodik

Objednejte si krajského ICT metodika (KIM), který vám pomůže s vhodným začleněním digitální techniky do výuky ve vzdělávacích oborech vaší školy.

Aktuality

Představujeme revizi vzdělávání ICT v RVP středního odborného vzdělání

Od 1. září vstupuje v platnost opatření ministra školství, kterým se mění rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání. Jaké změny přinášejí školám tyto úpravy v oblasti informatiky a digitálních kompetencí? Jak se promítají v různých kategoriích vzdělávání středních odborných škol? Co konkrétně to pro ně znamená a kde najdou odbornou podporu?

Chci vědět více

Všechny důležité informace představíme v živě streamovaném diskuzním setkání 20. září 2023 od 15 hodin za účasti zástupce MŠMT.

Zúčastní se ho:

  • Petr BANNERT, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT ČR
  • Zástupci odboru Kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání NPI ČR
  • Zástupci metodické podpory škol při zavádění informatické a digitální změny z projektu NPO Digi Národního pedagogického institutu ČR