Konference Škola jako místo setkávání

4. října 2023

9.00–16.00 hodin
Novotného lávka 200/5, Praha 1

Partnerem konference Škola jako místo setkávání je Národní pedagogický institut, projekt NPO 3.1 DIGI. Připravili jsme pro vás odpolední blok na téma Digitální vzdělávání

Kapacita konference je od začátku července 2023 naplněna. Několik volných míst je ještě k dispozici na odpolední program. Pro více informací sledujte web organizátora konference. 

Přednášky budou probíhat zároveň v šesti konferenčních sálech. Dalšími tématy jsou vedle digitálního vzdělávání pedagogický lídr, školní a kariérové poradenství, inspirace do výuky a předškolní vzdělávání. 

Akci pořádá společnost Wolters Kluwer ČR - redakce Řízení školy ve spolupráci se ZŠ Poznávání, s. r. o. NPI ČR.  


Pro koho je konference určena:
 

  • Vedení a širší vedení škol všech typů od MŠ po VOŠ včetně ZUŠ (především ale pro ZŠ)

  • Zřizovatele škol
  • Členy koncepčních skupin
  • Vedoucí metodických sdružení
  • Vedoucí předmětových komisí
  • Školní poradenské pracovníky
  • Pedagogy škol mateřských, základních, středních i VOŠ, také základních uměleckých

Program sekce Digitální vzdělávání

moderuje Ondřej Neumajer (NPI ČR)
 

Zaměříme se na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální svět vzdělávání, a především na ty, které rezonují v českých školách. Aktuálním tuzemským tématem jsou revize RVP v oblasti ICT, proto se budeme zabývat modernizací kurikula v době digitální. Velkým tématem bude umělá inteligence a její bezprostřední dopady na výuku učitelů. Chybět nemůže také kybernetická bezpečnost a s ní související pomoc státu v podobě konzultantů IT guru, jejichž služby jsou školám poskytovány zdarma. 

12:45–13:05 – Kybernetická bezpečnost žáků, učitelů a školy – Petra Sobková (NÚKIB)
O kybernetické bezpečnosti se ve škole mluví na třech úrovních – bezpečnost žáků, bezpečnost učitelů a bezpečnost samotné školy. Pojďme si říct, proč je důležité zaměřit se na všechny tři tyto roviny a ukázat si jak na to.   

13:05–13:25 – Podpora sítě IT Guru v rámci NPO 3.1 – Petr Polívka (NPI ČR)
Vznik sítě IT Guru | Počet konzultantů a jejich specializace | Etický kodex | Možnosti podpory | Aktuální přehled realizovaných konzultací | Příklady z často řešených nedostatků škol při realizaci IT auditu školní infrastruktury a jejich závažnost | Další možnosti podpory NPI 

13:25–13:45 – Systémové myšlení jako předpoklad společenské změny – Rado Pittner (Ashoka)
Zaměříme se na důležitost systémového myšlení v dnešním rychle se měnícím světě, zejména v kontextu transformace vzdělávacího systému. Cílem je ukázat, jak může být systémové myšlení klíčovým faktorem pro dosažení společenských změn a jaké nové paradigma potřebujeme přijmout, abychom účinněji řešili komplexní společenské problémy. 

13:45–14:15 – Diskuzní panel - Modernizace kurikula v době digitální – Daniela Růžičková (NPI ČR), Jan Kuzebauch (ZŠ Kraslice)
Doba digitální přináší potřebu změny toho, co a jak se žáci učí, rychleji, než jsme schopni plně postihnout ve formálních procesech. S tím souvisí modernizace RVP a vzdělávacích programů v počáteční přípravě učitelů, často i v jejich dalším vzdělávání, ve financování rozvoje digitální infrastruktury. Jak se se situací vyrovnávají se budeme ptát našich hostů. 

14:35–14:55 – Spolupráce škol aneb eTwinning – Vlastimil Špinka (DZS)
Mezinárodní spolupráce může probíhat mezi učiteli, vychovatelkami, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozeně nedílnou součástí školního života. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí, a tím posilovat evropský rozměr vzdělávání včetně zapojení digitálních nástrojů do vzdělávání. Seznámíme se s konkrétními projekty na etwinningové škole Václava Havla v Poděbradech, ukázkami aktivit do výuky a zároveň uvidíme přínos pro školu. 

14:55–15:15 – Aktivity digitálního vzdělávání ve vzdělávací politice státu – Martin Úlovec (zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání MŠMT) 

15:15–15:35 – Česká škola a umělá inteligence (AI) - výsledky výzkumu – Kamil Kopecký (UPOL)
Příspěvek se zaměřuje na výsledky národního výzkumu věnovaného využívání nástrojů umělé inteligence ve vzdělávání, především pak na ZŠ a SŠ. V rámci příspěvku se dozvíte: Jaké jsou názory českých učitelů na umělou inteligenci ve školství? | Které nástroje si vyzkoušeli? | Mají strach, že by je AI mohla nahradit? | Zaznamenali učitelé případy zneužití umělé inteligence třeba pro podvádění? | Vědí učitelé, jak s umělou inteligencí pracovat ve škole? 

15:35–15:55 – Diskuzní panel – Jak mění AI školní výuku a na co se máme připravit – Eva Nečasová (AI dětem), Pavel Hodál (ZŠ Bakalka)
Zpřístupnění online aplikace ChatGPT koncem roku 2022 vytvořilo nový impulz v diskuzi o umělé inteligenci. V našem diskuzím panelu se podíváme na to, co tento nejnovější digitální trend přináší do vzdělávání, jak proměňuje české školy, roli učitele i podobu vzdělávání. Budeme se bavit o tom, co nejvíce v této oblasti potřebují žáci, učitelé a ředitelé zodpovědní za změny ve školách. 


Na jaká další témata se můžete těšit?

Pedagogický lídr

Kdo je pedagogickým lídrem? Na jaké své dovednosti a druhy inteligence může zaměřovat pozornost? Jak ve škole vytvářet bezpečné prostředí a pečovat o klima? Jak a čím podporovat profesní učení? Zaměříme se i na nové trendy podpory ředitelů.  Představíme příspěvky z praxe škol, kde lídři zaměřují svou pozornost prioritně na dopad výuky na učení všech žáků ve škole. Lídrem je ten, kdo dokáže vést druhé, tedy „jít v čele před ostatními“. Pedagogický lídr je vzorem a podporuje učící se kulturu školy. V úvahách o roli ředitele školy je proto otázka pedagogického leadershipu jedním ze zásadních témat.

Inspirace do výuky

Inspirace do výuky není nikdy dost a je opravdu z čeho vybírat. Začneme aktuálním stavem revizí RVP. Dozvíte se, jak se učí učitelé aneb povídání o profesních učících se skupinách, objasníme si význam záhadné zkratky RRRR a vyzkoušíme si výuku moderních dějin zážitkovou formou. Představíme, jak učit nově projektově, jak zařadit do výuky téma finanční gramotnosti, proč a jak vyrazit do světa na zkušenou a jak souvisí světlo s kognitivním výkonem a vitalitou. Program této sekce má na starosti šéfredaktorka Naďa Eretová.

Školní a kariérové poradenství

Sekce školního poradenství nabídne přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i mnohých nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím. Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy.

Předškolní vzdělávání

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Titul slavné knihy povídek trefně vystihuje význam předškolního vzdělávání, proto je zcela pochopitelné, že mu organizátoři věnovali celou samostatnou sekci.


Nestihli jste se zaregistrovat na konferenci? Nevadí, můžete se zúčastnit dalších konferencí a akcí, které pořádáme:

DIGI roadshow: 26. září 2023 na krajských pracovištích NPI

Konference Educa: 9. října 2023 v Liberci

Konference DigiSeč: 1. - 2. listopadu 2023 v Kongres Hotelu Jezerka, Seč